top of page

Gestionarea Deșeurilor Electronice: O Provocare Globală și Națională

Deșeurile electronice, cunoscute și sub denumirea de deșeuri EEE, reprezintă unul dintre cele mai rapide fluxuri de deșeuri în creștere la nivel global. Acestea includ orice dispozitiv electronic care a fost aruncat, de la telefoane mobile și computere, la frigidere și televizoare. Gestionarea adecvată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) este esențială pentru protejarea mediului și sănătății umane. În acest articol, vom explora statisticile globale și situația specifică a României privind deșeurile EEE.


Situația Globală a Deșeurilor Electronice

Context și ImportanțăÎn era digitală, tehnologia a devenit indispensabilă pentru viața cotidiană. Cu toate acestea, progresul tehnologic rapid și schimbarea frecventă a echipamentelor electrice și electronice (EEE) au generat o cantitate masivă de deșeuri electronice. În 2022, la nivel global, s-au generat aproximativ 62 miliarde de kg de deșeuri electronice, conform raportului Global E-waste Monitor 2024. Acesta reprezintă un record față de anii anteriori, iar tendința ascendentă continuă. Acest lucru s-ar traduce in 7.8 kg de deșeuri electrice și electronice (DEEE) per cap de locuitor anual. Din toată această cantitate, doar 22.3% a fost identificată în mod oficial ca fiind reciclată în mod corespunzător.


Comparativ cu anul 2010, cand lumea genera aproximativ 34 miliarde de kg de deșeuri electrice și electronice, creșterea a fost în medie de 2.3 miliarde de kg anual. De asemenea, odată cu aceasta și rata reciclării a crescut, doar că într-un ritm mult mai lent, de la 8 miliarde de kg în 2010, la 13.8 miliarde de kg în 2022, cu o creștere medie de 0.5 miliarde de kg pe an.Distribuția Deșeurilor Electronice pe Continente


Distribuția deșeurilor electronice variază semnificativ de la un continent la altul, reflectând diferențele în dezvoltarea economică, utilizarea tehnologiei și practicile de gestionare a deșeurilor.


 • Asia: Generează aproape jumătate din totalul global, 30 miliarde kg, (6.4 kg/ per cap de locuitor) acest lucru se datorează în mare parte populației mari și creșterii rapide a economiilor asiatice. Rata de reciclare a acestora fiind destul de mică, de 0.76 kg/ per cap de locuitor.

 • America: A generat aproximativ 14 miliarde de kg. În această regiune, consumul ridicat de tehnologie și frecvența mare de înlocuire a dispozitivelor contribuie semnificativ la cantitatea de e-deșeuri. Aici se genereaza 14.1 kg / cap locuitor cu o rată a reciclării de 4.2 kg.

 • Europa: Aproximativ 13 miliarde de tkg. Europa are politici mai stricte de gestionare a deșeurilor, dar continuă să genereze cantități mari de e-deșeuri datorită consumului ridicat. Avem 17.6 kg de deșeuri electronice pe cap de locuitor și cea mai mare rată de colectare a acestora, respectiv 42.8% ( 7.53 kg/ cap de locuitor).

 • Africa: 3.5 miliarde de kg, 2.5 kg per cap de locuitor, o rată a reciclării de 0.7% (0.018 kg per locuitor). Deși cifra este mai mică, gestionarea necorespunzătoare și importul de deșeuri din alte regiuni fac ca problema să fie gravă.

 • Oceania: 0,7 miliarde de kg. Cantitatea mai mică de deșeuri este proporțională cu populația mai mică a regiunii. Aici întâlnim 16.1 kg de deseuri pe cap de locuitor și o rată a reciclării de 41.4% (6.66 kg cap de locuitor), situându-se pe locul 2 în lume pentru ambii indicatori.


62 miliarde de kg, cat înseamnă defapt?


În aproape 12 ani, cantitatea totală de deșeuri din echipamente electronice genertă aproape că s-a dublat, însumând in 2022, 62 miliarde de kg. Acest lucru se datorează mai multor factori precum: progresul tehnologic, creșterea consumului, opțiunile limitate de reparare, durata scurtă de viață și infrastructurii defectuase de reciclare. Astfel, cantitatea de deseuri electronice generate depășește cantitatea de deșeuri reciclate.


62 de miliarde de kg este un numar greu de cuprins, din acest motiv va propunem un exercițiu de imaginație, știind că:

·       Linia Ecuatorului are 40.075 km = 40.075.000 m

·       Un camion are 25 m lungime și o capacitate de încarcare medie de 40t

·       Generăm 62 milioane de tone de deseuri electronice


Rezultă că am avea nevoie de 1.55 milioane de camioane pentru a transporta toate aceste deșeuri. Am putea înconjura tot globul pământesc cu acest număr de camioane. Ce tipuri de deșeuri ocupă cea mai mare pondere?


Cea mai mare pondere din totalul deșeurilor electrice si electronice o au echipamentele mici precum camerele video, jucăriile, cuptoarele cu microunde și țigările electronice, acestea constituind aproape o treime (20 miliarde kg) din totalul deșeurilor generate.


Scurtă paranteză: Piața tigărilor electronice este estimată să crească până în 2030 cu 31%. În condițiile în care in 2022 s-au vândut ~844 milioane de bucăți cu o greutate medie de 50gr/ buc, asta înseamnă 42 milioane de kg de țigări electronice (inclusiv bateriile acestora) care vor deveni instant deșeuri. În afara de plastic, tigările electronice conțin baterii Li-Ion (~130.000 kg de litiu generat din vânzarile din 2022), elemente de încalzire și plăci de circiut.


Pe locul doi în clasament se situează echipamentele de mari dimensiuni, ca de exemplu mașinile de spălat (excluzând panourile fotovoltaice), 15 miliarde kg. Urmate mai apoi de echipamentele de transfer de temperatură (frigidere, aere condiționate etc.), 13.3 miliarde kg, televizoarele și monitoarele, 5.9 miliarde kg, echipamentele de mici dimensiuni și de telecomunicații, 4.6 miliarde kg, becuri și lămpi, 1.9 miliarde kg.


La finalul clasamentului fiind în sfârși prezente si panourile fotovoltaicecare ce au luat din ce în ce mai mult amploare, cu 0.6 miliarde kg. Acestea sunt estimate ca până în 2030 să ajungă la o cifră de 2.4 miliarde kg, calcul făcut la o durată de viață medie a unui panou de 22 ani. Totuși, ce mai mare atenție ar trebui sa ne-o îndreptăm spre creșterea popularității panourilor solare la scară mică care au o durată de viață realtiv scurta, de 3-4 ani și sunt prezente în țările cu un niveluri de venit mici și medii. În acest caz reparearea lor fiind o variantă mai viabila din punct de vedere al mediului decat înlocuirea.Rate de Reciclare

Una dintre cele mai mari provocări în gestionarea deșeurilor electrice este rata scăzută de reciclare. O mare parte ajungând în gropi de gunoi, la incinerate sau în cel mai rău caz, rămânând abandonate, contribuind astfel la poluarea mediului și la pierderi economice semnificative.

Lipsa infrastructurii adecvate și a reglementărilor eficiente sunt principalele bariere în calea colectării deseurilor electronice, a reciclării eficiente și a valorificării deșeurilor electronice. De exemplu, în multe țări în curs de dezvoltare, deșeurile electronice sunt gestionate prin metode informale și periculoase, care pun în pericol sănătatea lucrătorilor și a comunităților locale.

În aceste cazuri, programe de colectare a deșeurilor electronice de la domiciuliu, coșuri speciale de colectare a electrocasnicelor mici sau programe buy-back pentru electrocasnicele vechi, pot fi o soluție acolo unde cazul ideal privind educația în domeniul reciclării nu este profund împământenită.


Impactul Deșeurilor Electronice


Impactul Asupra Mediului

Deșeurile electronice conțin substanțe chimice toxice precum mercurul, plumbul, cadmiul și bifenilii policlorurați (PCB). Aceste substanțe pot cauza contaminarea solului și a apei atunci când sunt aruncate necorespunzător. De asemenea, incinerarea necorespunzătoare a DEEE eliberează substanțe toxice în atmosferă, contribuind la poluarea aerului și la schimbările climatice.


Impactul Asupra Sănătății Umane

Manipularea deșeurilor electronice fără măsuri de siguranță poate expune lucrătorii la substanțe toxice. Aceste substanțe pot cauza probleme grave de sănătate, inclusiv afecțiuni respiratorii, cancer și probleme de dezvoltare neurologică. Comunitățile care trăiesc în apropierea gropilor de gunoi cu deșeuri electronice sunt, de asemenea, expuse riscurilor de sănătate.


Impactul Economic

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor electronice duce la pierderi economice semnificative. Materialele valoroase precum aurul, argintul, cuprul și platina, care pot fi recuperate prin reciclare, sunt pierdute. Conform estimărilor, valoarea acestor materiale din deșeurile electronice generate în 2023 este de aproximativ 57 de miliarde de dolari.


Deșeurile Electronice în România


Statistici și Tendințe

România nu face excepție de la această problemă globală. Conform aceluiași raport furnizat de UNITAR, România a generat aproximativ 250 milioane de kg de deșeuri electronice, cu 13 kg per cap de locuitor, reusind sa colecteze și să recicleze 71.5 milioane kg.


Cum stăm totusi față de vecinii nostri?


·       Bulgaria: 90 milioane de kg DEEE generate, 13,3 kg per cap de locuitor, 75.5 milioane de kg colectate și reciclate;

·       Republica Moldova: 21 milioane de kg DEEE generate, 6.8 kg per cap de locuitor, 0.2 milioane de kg colectate și reciclate;

·       Ucraina: 385 milioane de kg DEEE generate, 8.9 kg per cap de locuitor, 31.2 milioane de kg colectate și reciclate;

·       Ungaria: 138 milioane de kg DEEE generate, 14.3 kg per cap de locuitor, 90.4 milioane de kg colectate și reciclate;

·       Serbia: 81 milioane de kg DEEE generate, 11.1 kg per cap de locuitor, 31.2 milioane de kg colectate și reciclate.


Provocări și Soluții


Infrastructura de Colectare

O problemă majoră în România este lipsa unei infrastructuri adecvate pentru colectarea e-deșeurilor. În multe zone rurale, punctele de colectare sunt insuficiente, ceea ce descurajează reciclarea.


Educație și Conștientizare

Un alt obstacol este lipsa de conștientizare a publicului cu privire la importanța reciclării e-deșeurilor. Multe persoane nu știu cum să recicleze corect dispozitivele electronice sau nu sunt conștiente de impactul negativ al aruncării acestora la gunoi.


Inițiative și Proiecte

Pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor electrice și electronice, România a implementat mai multe inițiative, printre care:

 • Programe de colectare: Diverse campanii și programe de colectare a deșeurilor electrice sunt organizate periodic pentru a încuraja populația să recicleze. Exemple de astfel de programe includ puncte de colectare mobile și campanii de schimburi de echipamente vechi contra voucherelor.

 • Parteneriate public-private: Colaborări între autoritățile locale și companiile private pentru dezvoltarea infrastructurii de reciclare. Aceste parteneriate pot ajuta la crearea de centre de reciclare moderne și eficiente.

 • Educație și Conștientizare: Campanii de conștientizare pentru educarea publicului cu privire la importanța reciclării e-deșeurilor. Programele educative în școli și campaniile de informare publică sunt esențiale pentru schimbarea comportamentului.


Beneficiile Reciclării Deșeurilor Electronice


Protecția Mediului

Reciclarea e-deșeurilor contribuie semnificativ la protejarea mediului. Prin reciclare, substanțele toxice sunt gestionate în siguranță, prevenind contaminarea solului și a apei. De asemenea, reciclarea reduce necesitatea de a extrage materii prime, conservând resursele naturale.


Recuperarea Resurselor

Deșeurile electronice conțin materiale valoroase care pot fi recuperate și reutilizate. Aurul, argintul, cuprul și alte metale prețioase pot fi extrase din dispozitivele electronice vechi, reducând astfel necesitatea de a mina aceste resurse. Acest lucru are un impact economic pozitiv, contribuind la economia circulară.


Crearea de Locuri de Muncă

Industria reciclării deșeurilor electronice are potențialul de a crea locuri de muncă. De la colectarea și transportul deșeurilor, până la procesele de reciclare și recondiționare, există multe oportunități de angajare în acest sector. Aceste locuri de muncă nu doar contribuie la economie, dar și la dezvoltarea competențelor în domenii tehnologice și ecologice.


Reducerea Impactului Asupra Sănătății

Prin gestionarea corespunzătoare a e-deșeurilor, expunerea lucrătorilor și a comunităților la substanțe toxice este redusă semnificativ. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea sănătății publice și la prevenirea unor probleme grave de sănătate asociate cu manipularea necorespunzătoare a e-deșeurilor.


Politici și Reglementări


Reglementări Internaționale

Gestionarea deșeurilor electronice este reglementată la nivel internațional prin convenții și acorduri care vizează protejarea mediului și a sănătății umane. Printre acestea se numără:

 • Convenția de la Basel: Un tratat internațional care reglementează transportul transfrontier și eliminarea deșeurilor periculoase, inclusiv e-deșeurile. Scopul convenției este de a reduce mișcările transfrontiere de deșeuri periculoase și de a asigura gestionarea ecologică a acestora.

 • Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): O directivă a Uniunii Europene care impune statelor membre să colecteze, să recicleze și să recupereze deșeurile electronice. Directiva stabilește ținte de colectare și reciclare, precum și responsabilitățile producătorilor.

Politici Naționale

În România, gestionarea deșeurilor electronice este reglementată printr-o serie de legi și reglementări care urmăresc alinierea la standardele europene și internaționale. Printre acestea se numără:

 • Legea nr. 249/2015: Aceasta reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, incluzând și dispozitivele electronice ambalate.

 • Ordonanța de urgență nr. 5/2015: Aceasta vizează gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, stabilind responsabilitățile producătorilor și distribuitorilor, precum și cerințele de colectare și reciclare.

Implementarea și Conformitatea

Implementarea acestor politici și reglementări necesită colaborare între autorități, sectorul privat și publicul larg. Producătorii de echipamente electronice sunt obligați să finanțeze sistemele de colectare și reciclare, iar autoritățile locale trebuie să asigure infrastructura necesară. De asemenea, educația și conștientizarea publicului joacă un rol crucial în asigurarea conformității și încurajarea comportamentelor responsabile.


Viitorul Gestionării Deșeurilor Electronice


Tehnologii Inovative

Inovația tehnologică joacă un rol esențial în îmbunătățirea gestionării DEEE. Dezvoltarea de noi tehnologii și softuri informatice de gestionare dar și tehnologii de reciclare eficientă și sigură, precum reutilizarea componentelor electronice, poate transforma industria reciclării. De exemplu, utilizarea tehnologiilor de robotizare și automatizare în procesele de demontare a dispozitivelor electronice poate crește eficiența și siguranța.


Economia Circulară

Tranziția către o economie circulară este esențială pentru gestionarea durabilă a deșeurilor electronice. Acest model economic promovează reutilizarea, repararea și reciclarea produselor pentru a maximiza valoarea materialelor și a reduce deșeurile. Producătorii pot juca un rol cheie prin proiectarea produselor care sunt mai ușor de demontat și reciclat, și prin adoptarea de practici de producție sustenabile.


Educație și Conștientizare

Educația și conștientizarea publicului sunt cruciale pentru succesul inițiativelor de gestionare a e-deșeurilor. Programele educaționale în școli, campaniile de informare publică și parteneriatele cu organizații non-guvernamentale pot ajuta la schimbarea comportamentului și la promovarea practicilor responsabile de reciclare.


Colaborare Internațională

Problema deșeurilor electronice este una globală, care necesită colaborare internațională. Partajarea de cunoștințe, resurse și tehnologii între țări poate contribui la dezvoltarea de soluții eficiente și durabile. Organizațiile internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană, pot juca un rol esențial în facilitarea acestei colaborări și în stabilirea unor standarde globale.


Concluzie

Deșeurile electronice reprezintă o provocare semnificativă atât la nivel global, cât și național. Gestionarea adecvată a acestora este esențială pentru protejarea mediului, sănătății umane și pentru recuperarea resurselor valoroase. România face pași importanți în direcția corectă, dar este nevoie de eforturi susținute pentru a îmbunătăți ratele de colectare și reciclare.


Prin implementarea de politici eficiente, inovație tehnologică și educație publică, putem transforma provocarea deșeurilor electronice într-o oportunitate pentru dezvoltare durabilă. Fiecare dintre noi are un rol de jucat în această ecuație, contribuind prin reciclarea responsabilă și susținerea inițiativelor de protecție a mediului.

10 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page